Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb

Pravidelný pořad bohoslužeb:

  • Neděle: 9:30
  • Pátek: zimní čas - 17:00, letní čas 18:00

Ostatní akce:

  • Čtvrtek 16:00 - Setkání maminek (i tatínků i prarodičů) s dětmi
  • Pátek 18:00 - Zkouška zpěvu

První pátek v měsíci hodinu přede mší začíná tichá adorace, je možnost přistoupit ke svátosti smíření, půl hodiny přede mší svatou se modlíme růženec, po mši svaté následuje slavnostní výstava Nejsvětější svátosti a svátostné požehnání.